Dotterbloem wordt gemiddeld zo'n 33 cm groot en bloeit met opvallende gele bloemen in de lente. Deze inheemse vaste plant uit de Ranonkelfamilie komt voor in natte, matig voedselrijke graslanden, in natte ruigten en ruderale milieus met een zeer voedselrijke bodem en in natte bossen en struwelen met een matig voedselrijke tot zeer voedselrijke bodem. Dotterbloem wordt bezocht door honingbijen en wordt in de homeopathie gewaardeerd om zijn geneeskrachtige eigenschappen. Dotterbloem wordt in de volksmond ook wel Kleine plomp, Hondepoot of Smeerbloem genoemd.