Haagbeuk groeit tot 25 m hoog en bloeit met geel-groene bloemen in de lente. Bij Haagbeuk komen aparte mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant voor. Deze inheemse boom uit de Berkenfamilie kan je vaak terug vinden in vochtige bossen en struwelen met een arme tot matig voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke bodem. Haagbeuk wordt ook wel aangeplant in tuinen, plantsoenen en parken. Haagbeuk wordt in de volksmond ook wel Enter, Witte beuk of Eernte genoemd.