De avondkoekoeksbloem, witte silene of lijnkruid (Silene latifolia subsp. alba, synoniemen: Melandrium album, Silene pratensis of Lychnis vespertina) is een plant uit de anjerfamilie (Caryophyllaceae). Het is een tot 1 m hoge, algemeen voorkomende , eenjarige tot vaste plant. De soort dankt zijn naam aan de bloemen, die 's avonds open staan. Ze wordt soms als een hybride tussen de dagkoekoeksbloem (Silene dioica) en de nachtkoekoeksbloem ( Silene noctiflora) beschouwd.

De behaarde stengels zijn meestal recht opgericht en vertakt. De bladeren staan paarsgewijs aan de stengel.

De bloemen hebben vijf witte, diep ingesneden kroonbladen. De bloemen verspreiden 's avonds een zwakke geur. De bloeiperiode is van mei tot oktober. Ze gaan strikt genomen al eerder open dan in de avond: in de loop van de middag.
De vrucht is een met tanden openspringende (dehiscente) doosvrucht.

De plant staat op beschaduwde, grassige plaatsen, en op voedselrijke ruigten.
Het verspreidingsgebied bereikt in Europa zijn noordgrens in Scandinavië, de zuidgrens loopt in Noord-Afrika, naar het oosten toe komt ze voor tot het Baikalmeer.

(tekst: , foto: Manuel Anastácio, Wikimedia Commons)