De behaarde boterbloem (Ranunculus sardous Crantz.) is een plant uit de ranonkelfamilie. De plant lijkt op de knolboterbloem (Ranunculus bulbosus L.) maar heeft geen knol.

Afmeting: 15 tot 50 cm.

Levensduur: Eenjarig.

Bloeimaanden: Mei t/m september.

Stengels: De stengels zijn afstaand behaard. De lichtgroene stengelvoet is niet of nauwelijks verdikt (een verschil met Knolboterbloem). De planten vormen naar boven toe breder wordende polletjes.

Bladeren: De lichtgroene bladen zijn tot de voet in drieën gedeeld. Ze zijn vaak glanzend met lichtere vlekken.

Bloemen: De lichtgele bloemen zijn 1,2 cm tot 2,5 cm groot. De kelkbladen zijn teruggeslagen. De bloembodem is behaard. De bloemstelen zijn gegroefd.

Vruchten: De vruchtjes hebben langs de rand vaak een rij knobbeltjes en meestal een korte bijna rechte snavel.

Bodem: Zonnige, min of meer open plaatsen op vochtige tot vrij natte, voedselrijke, vaak vrij kalkarme, dichtgeslagen grond. Ook op brakke grond.

Groeiplaatsen: Open grasland (vaak in natte, brakke weilanden), dijken, wintergraanakkers op leem of löss, braakliggende grond, langs spoorwegen, bij ingangen van akkers, wegranden en langs duinpaden.

(tekst: , foto: Fabelfroh, Wikimedia Commons)