Bloedzuring (Rumex sanguineus) is een vaste plant die behoort tot de duizendknoopfamilie (Polygonaceae). De plant komt voor in Europa, Zuidwest-Azië en is ingeburgerd in Noord-Amerika.

De plant wordt 60-120cm hoog en bloeit in juni en juli.
De bladeren zijn lichtgroen, maar soms hebben ze paarse nerven. De pluimtakken zijn alleen aan de voet bebladerd.

De bloedzuring is een halfschaduw plant die groeit op vochtige, matig voedselrijke grond die zelden tot nooit uitdroogt. In loofbossen, leemgronden en beekdalen.

De bloedzuring is een kensoort voor het verbond van els en gewone vogelkers (Alno-padion).

(tekst: , foto: Hinko, Wikimedia Commons)