De bosrank (Clematis vitalba), voorheen ook wel hegge-clematis, is een vaste plant uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae).

De bosrank is een houtige klimplant die voorkomt in bossen en kreupelhout op kalkhoudende gronden. De stengel kan tot 6 cm dik worden. De hoogte bedraagt tot 30 m.

Het blad is bleekgroen en enkel geveerd. Er zijn drie tot negen gesteelde blaadjes, die hartvormig of eirond zijn. De rand kan gaaf of gekarteld zijn.

De plant bloeit in eindstandige en okselstandige pluimen van juni tot augustus. De bloemen hebben een doorsnede van 2 cm en verspreiden een onaangename geur. De aan weerszijden viltige bloemdekbladen zijn groen aan de buiten- en wit aan de binnenkant.

De bosrank draagt lang behaarde dopvruchtjes met een tot 4 cm lang pluimpje (snavel).

Het sap is giftig door protoanemonine.

In Nederland is de plant voornamelijk aan te treffen in Limburg, in het rivierengebied, met name op rivierkribben en rivierduinen, en in kalkrijke duinen in de zuidelijke helft van de kuststrook. De plant bereikt in midden-Nederland de noordelijke grens van zijn natuurlijke verspredingsgebied. Bosrank is wel in tuinen aangeplant en verwildert van daaruit makkelijk in kalk- en voedselrijke bodems.

De bosrank is een kensoort voor de klasse van de doornstruwelen (Rhamno-Prunetea).

(tekst: )