Donderkruid (Inula conyzae) is een twee- of meerjarige plant uit de composietenfamilie (Asteraceae), die verspreid voorkomt in Europa en vooral te vinden is in grazige plaatsen op kalkhoudende bodems.

Donderkruid is een twee- of meerjarige kruidachtige plant (hemikryptofiet) die overwintert met een dikke wortelstok. De plant wordt 30 tot 90 cm hoog. De stengel is stevig, vaak roodaangelopen, licht verhout, bovenaan vertakt en viltig behaard en meestal sterk geurend. De rozetbladeren zijn spatelvormig en zittend met een versmalde voet, de stengelbladeren langwerpig-eirond en zittend tot kort gesteeld. Alle bladeren zijn dofgroen, aan de onderzijde behaard, met verdiept liggende nerven.

De bloeiwijze is een tuil met talrijke bloemhoofdjes, elk ongeveer 6 tot 10 mm in doorsnede en omgekeerd eivormig. De randstandige bloemen zijn buisvormig tot licht lintvormig, drietandig, geel of lichtrood, de kroon korter of even lang als het omwindsel. De buisbloemen zijn aanvankelijk geelgekleurd, later lichtbruin. Het omwindsel staat af en is dikwijls roodaangelopen.

De plant bloeit van juli tot oktober.

(tekst: , foto: Mbc, Wikimedia Commons)