Het donkersporig bosviooltje (Viola reichenbachiana, synoniem: Viola sylvestris) is een vaste plant die behoort tot de viooltjesfamilie (Violaceae). Het is een plant van vochtige, kalkrijke of lemige grond, die voorkomt in loofbossen. In Nederland is de plant vrij zeldzaam tot zeer zeldzaam. De soortaanduiding reichenbachiana verwijst naar de Duitse bioloog H.G.L. Reichenbach.

De plant wordt 5-25 cm hoog. De bladeren zijn hartvormig-eirond.

Het donkersporig bosviooltje bloeit van begin april tot begin mei met paarse bloemen, die een iets roodachtige tint hebben. De zijdelingse kroonbladen bedekken de bovenste niet. De spoor van de bloem is diep paars, waaraan de plant haar Nederlandse naam te danken heeft. De spoor van de hybride Viola √óbavarica is lichter van kleur. De kelkaanhangsels zijn minder dan 1 mm lang.

De vrucht is een driekleppige doosvrucht. De zaden hebben een oliehoudend aanhangsel (mierenbroodje), dat de mieren graag lusten. De mieren zorgen voor de verspreiding.

Het donkersporig bosviooltje is een kensoort voor het eiken-haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum).

(tekst: , foto: Crux, Wikimedia Commons)