Het duinviooltje (Viola tricolor subsp. curtisii) is een plant uit de viooltjesfamilie (Violaceae). De plant komt voornamelijk voor in de duinen.

De tot 25 cm hoge plant heeft lichtblauwe bloemen. De onderste kroonbladen zijn lichter gekleurd dan de twee bovenste. De onderlip heeft een gele vlek.

Het viooltje groeit op voedselarme duingrond. De plant komt niet helemaal in de zeereep voor, maar wel vlak erachter, op plaatsen waar konijnekeutels de grond een klein beetje bemest hebben en de konijnen zelf de grond wat opengewoeld hebben.

Het duinviooltje is de een van de waardplanten van de duinparelmoervlinder en de kleine parelmoervlinder.

(tekst: , foto: Svdmolen, Wikimedia Commons)