Geoorde zuring (Rumex thyrsiflorus) is een vaste plant die behoort tot de duizendknoopfamilie (Polygonaceae). De soort komt voor in Siberië, Oost- en Midden-Europa en in een deel van West-Europa. Nederland is de westgrens van het voorkomen van deze soort.

De plant wordt tot 50-100 cm hoog en bloeit van juni tot augustus. De geoorde zuring heeft smalle lancetvormige bladeren die gekruld zijn. De bladvoet is geoord.

De plant groeit op matig droge graslanden langs rivieren, wegbermen en spoordijken.

Het onderscheid met de veldzuring (Rumex acetosa) is door de sterke gelijkenis niet eenvoudig. In het rivierengebied bestaan er tussenvormen van beide soorten. In tegenstelling tot de veldzuring komt de geoorde zuring voor op droge plaatsen en vermijdt deze zure grond. De geoorde zuring bloeit hiernaast twee tot zes weken later dan de veldzuring.

(tekst: , foto: Fornax, Wikimedia Commons)