Gevlekt longkruid (Pulmonaria officinalis) is een kruidachtige vaste plant uit de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae). De plant bloeit vroeg in het voorjaar met bloemen die aanvankelijk roodachtig zijn, maar later verkleuren naar paarsachtig blauw. De bloemkroon heeft de vorm van een trompet. De kelk reikt tot de helft van de kroon en is circa 0,5-1 cm lang. De kelk verwijdt zich later trechtervormig. Vaak groeien er klierharen op. De bloemen staan in schichten. De bladen zijn donkergroen en hebben lichtgroene vlekken. De wortelbladen zijn lang gesteeld met een hartvormige voet. De stengelbladen, die kleiner zijn, hebben een kortere steel of geen steel. De plant heeft een lange wortelstok.

Het gevlekt longkruid is in het voorjaar wittig en daarna paarsachtig. De bloemen van het gevlekt longkruid hebben heterostylie als kenmerk. Dat betekent dat er planten zijn met lange stijl en lager op de kroon ingeplante meeldraden en planten met een korte stijl en hoger ingeplante meeldraden. De plant vormt alleen zaden als er bestuiving plaatsvindt van het ene type bloem op het andere.

Gevlekt longkruid is een Midden-Europese plant. Het is echter ook een populaire tuinplant maar juist in tuinen verwildert zij vaak. In Belgiƫ geldt gevlekt longkruid alleen als verwilderd of ingeburgerd. In Nederland wordt de plant alleen als oorspronkelijk wild gezien in het oosten van Zuid-Limburg. Daarbuiten geldt de soort als verwilderd of ingeburgerd. Ook wordt zij tot de stinsenplanten gerekend.

Gevlekt longkruid werd vroeger gebruikt als geneesmiddel voor de longen, vandaar ook de naam. De plant is erg populair als tuinplant vanwege zijn vroege bloei, de verkleuring van de bloemen en het decoratieve gevlekte blad.

(tekst: , foto: Onderwijsgek, Wikimedia Commons)