Spitslobbige vrouwenmantel (Alchemilla acutiloba Opiz, synoniem: Alchemilla vulgaris L.) is een plant in de rozenfamilie (Rosaceae). Het is een zeer zeldzame inheemse soort.

Deze tweeslachtige plant, die 10 tot 70 cm hoog kan worden, heeft grote gelobde bladeren met spitse tanden, die waterdruppeltjes afscheiden aan hun bladrand. Deze worden vervolgens in het midden van het blad opgevangen. De Spitslobbige vrouwenmantel is een overblijvende plant met geelgroene bloempjes van mei tot in de herfst. De bloemen hebben geen bestuiving nodig (apomixie). Na de bloeitijd vormen ze een pluim met eenzadige dopvruchtjes.

De plant heeft een voorliefde voor natte tot vochtige grazige grond en groeit in bemeste weilanden, bermen en waterkanten. De soort is zeer zeldzaam in het Laagveendistrict, het Drents district en het Gelders district. Op de Nederlandse Rode Lijst geldt de plant als zeer zeldzaam; de trend van voorkomen is stabiel of toegenomen. Op de Vlaamse Rode Lijst komt de soort niet voor.

(tekst: )