Het kleverig kruiskruid (Senecio viscosus) is een eenjarig kruiskruid dat van nature voorkomt in praktisch geheel Europa. Uitzonderingen zijn Ierland, IJsland en het noorden van Scandinavië.

De grijsgroene diep ingesneden bladeren hebben vaak getande slippen.

Kleverig kruiskruid is waardplant voor de larven van Platyptilia farfarellus, deze komt in Nederland echter niet voor. Ook is de soort waardplant voor de larven van Heliothis peltigera

De plant behoort tot de planten-sociologische groep Epilobion angustifolii.

(tekst: , foto: TeunSpaans, Wikimedia Commons)