Liggend walstro (Galium saxatile, synoniem: Galium hercynicum Weigel) is een vaste plant uit de sterbladigenfamilie (Rubiaceae). De plant wordt ook wel 'hartekruid' genoemd. Het is een plant van droge, zure grond; ze is te vinden op heiden, kapvlakten, bermen en langs de bosrand. De plant komt van nature voor in West-Europa.

De plant wordt 7-30 cm hoog en vormt aan de voet uitlopers. De stengel is kantig, sterk vertakt en ook onderaan kaal. Soms wortelt de stengel op de knopen. De dicht opeenstaande omgekeerd eironde tot langwerpige bladeren staan in kransen van zes tot acht om de stengel en hebben een stekelpuntige top. Alleen de bloeiende stengels staan rechtop.

Liggend walstro bloeit van juni tot en met september, met witte, onaangenaam ruikende bloemen, die 2,5-4 mm breed kunnen worden. De helmknoppen zijn in het jonge stadium geel.

De vrucht is een tweedelige splitvrucht en is dicht bezet met spitse wratten. Op de deelvrucht zitten haakjes.

Het liggend walstro is een kensoort voor de associatie van liggend walstro en schapengras (Galio hercynici-Festucetum ovinae).

(tekst: , foto: Fornax, Wikimedia Commons)