Moerasandijvie (Tephroseris palustris, synoniem: Senecio congestus) is een één of tweejarige plant met een hoogte van ongeveer 30-100 cm, alhoewel er ook exemplaren zijn waargenomen die 1,5 m haalden.

De bloemhoofdjes zijn geel en bevatten zowel straalbloemen als buisbloem. Het gemiddeld aantal straalbloemen is 21 waarvan de uit het hoofdje stekende lint -de plaat- ongeveer een centimeter lang is. De hoofdjes ruiken naar honing. De nootjes zijn sterk geribd. De pappus varieert in kleur van wit tot lichtgeel. De bloemhoofdjes staan in een vrij dichte schermvormige pluim.

De stengel is hol en heeft groeven. De holte in de stengel dient ervoor om lucht naar de wortels te voeren omdat die zich in een natte zuurstofarme bodem bevinden. De stengelbladeren zijn lancetvormig en behaard. De bladrand varieert van getand tot gaafrandig. De bladeren van het bladrozet, waarmee de plant overwintert, zien er bepaald anders uit dan de stengelbladen. Ze zijn ietwat vlezig en na verloop van tijd aan de bovenkant onbehaard. Ze worden ongeveer 20 cm lang en zijn diep getand. Wanneer de plant bloeit zijn deze bladeren inmiddels afgestorven

Moerasandijvie is een pioniersplant van droogvallende terreinen. De moerasandijvie heeft het centrum van zijn verspreiding binnen Europa in Nederland. Buiten Europa komt deze plant voor in Siberië en Alaska. Deze eenjarige pionier komt afhankelijk van de omstandigheden het ene jaar in grotere aantallen voor dan het andere jaar. Met de inpoldering van de IJsselmeerpolders is het areaal toegenomen. In de Oostvaardersplassen komt zij elk jaar voor.

De indruk bestaat dat deze plant die op de Nederlandse rode lijst staat in aantallen een afnemende trend laat zien. Voor België is zij een zeldzame tot zeer zeldzame verschijning. Voor 1955 gold ze als uitgestorven, maar nadien wordt ze er -onder invloed van de aanleg van de IJsselmeerpolders- weer hier en daar waargenomen.

Moerasandijvie speelt een rol in het dichtgroeien van open natte terreinen. De plant wordt vanwege zijn nectar veelvuldig bezocht door insecten.

(tekst: , foto: BotMultichill, Wikimedia Commons)