Het moerasviooltje (Viola palustris) is een vaste plant die behoort tot de viooltjesfamilie (Violaceae). De bloemen geuren niet.

Het moerasviooltje bloeit in april en mei met bleeklila, donker geaderde, 1-1,5 cm grote bloemen. De steunblaadjes zijn gaafrandig tot kort-franjeachtig getand. Aan de bloemsteel zitten geen blaadjes. De plant wordt 5-15 cm hoog en heeft kruipende wortelstokken, die dunne over de grond kruipende uitlopers vormen. De bladeren en bladsteel zijn kaal. De 2-6,5 cm grote bladeren zijn rond tot niervormig of soms zwak hartvormig. De vrucht is een driekantige, met kleppen openspringende (dehiscente) doosvrucht. De vruchtsteel is haakvormig gekromd. De zaden hebben een mierenbroodje.

De soort komt van nature voor in heel Europa op natte, matig voedselarme gronden in moerasbossen, veenmosrietlanden, graslanden en greppels. De plant wordt ook in siertuinen gebruikt.

Het moerasviooltje is een waardplant voor de dagvlinder zilveren maan.

(tekst: , foto: Ocrdu, Wikimedia Commons)