De muurbloemmosterd (Coincya monensis) is een eenjarige, tweejarige of overblijvende plant, die behoort tot de kruisbloemenfamilie (Brassicacea). De soort komt voor in het westelijke deel van Zuid- en Midden-Europa en staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en stabiel of toegenomen. Het aantal chromosomen 2n = 24.

De plant wordt 20 - 60 cm hoog. De stengel is onderaan bezet met stijve haren en bovenaan kaal. De behaarde, blauwgroene, tot cm lange bladeren zijn veerdelig tot geveerd met meestal 3 tot 5 paar getande slippen, maar de bovenste bladeren zijn kleiner en vaak niet gedeeld.

De muurbloemmosterd bloeit van juni tot in oktober met lichtgele, donkergeel geaderde, 2 - 4,5 cm grote bloemen.

De vrucht is een opstijgende, smal lijnvormige, 3 - 8 cm lange en 1,5 - 2 mm brede hauw. De 0,8 - 2,2 cm lange snavel is kegelvormig en iets afgeplat.

De muurbloemmosterd komt voor in bermen, braakliggende grond, ruigten en langs spoorwegen.

(tekst: , foto: Rasbak, Wikimedia Commons)