Paarbladig goudveil (Chrysosplenium oppositifolium) is een laag blijvend, teer plantje uit de steenbreekfamilie (Saxifragaceae). De soort staat op de Belgische Rode lijst van planten als zeldzaam tot vrij zeldzaam. In Nederland is de plant ook zeldzaam (Limburg, Gelderland en Overijssel) tot zeer zeldzaam (Drenthe). De plant komt voor in Europa en Noord-Amerika tot in de poolstreken.

De plant is 5-10 cm hoog. De stengel van de plant is min of meer vierkantig en de rondachtige bladeren staan zoals de naam al aangeeft paarsgewijs tegenover elkaar.

De plant bloeit van april tot mei met groengele bloemen. De bloem bestaat uit vier kelkslippen en meestal acht meeldraden en is ongeveer 3 mm breed.

De rijpe, donkerbruine zaden blijven lang in de open vrucht liggen en rollen uiteindelijk uit het langwerpige geultje.

Paarbladig goudveil komt voor op zeer vochtige bosgrond bij beekjes en bronnen in heuvelachtig land.

Het paarbladig goudveil is een kensoort voor het essenbronbos.

(tekst: , foto: BerndH, Wikimedia Commons)