Met de robinia, acacia, witte acacia of valse acacia wordt in Nederland en Vlaanderen Robinia pseudoacacia bedoeld. Ze behoort tot de vlinderbloemenfamilie.

Robinia is een exoot. Robinia leeft in zijn wortelknolletjes in symbiose met stikstofbindende bacteriën. Doordat hij snel groeit, een enorme kiemkracht heeft en er massaal nieuwe bomen opschieten vanuit de wortels, is hij invasief en zorgt hij voor bodemverrijking door het afzetten van stikstof in de bodem en voor verruiging. Hierdoor komen inheemse planten die leven op armere bodems in het gedrang en vermindert de biodiversiteit. Uit natuurbeschermingsoverwegingen wordt de boom dan ook bestreden.

De robiniagalmug (Obolodiplosis robiniae), die het blad van robinia's aantast, is bezig aan een snelle opmars door Europa en Azië. In 2003 werd de soort ontdekt in Italië, sinds 2005 wordt ze gevonden in België en in 2007 werd het insect ook aangetroffen op veel plaatsen in Nederland. Deze parasiet is afkomstig uit Amerika. De bladminerende microvlinder Phyllonorycter robiniella gebruikt robinia ook als waardplant en de microvlinder Epicallima formosella leeft in rottend hout van robinia en voedt zich met zwammen.

(tekst: , foto: Jean-Pol GRANDMONT, Wikimedia Commons)