Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum) is een in België en Nederland vrij algemeen voorkomende plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). De soortsaanduiding van de botanische naam, umbellatum, betekent scherm.

Regionale Nederlandstalige namen zijn konijnblad en paard-bloem.. Meestal zijn er meer dan vijftien stengelbladeren aanwezig, die smal en weinig getand. De onderste en middelste omwindselblaadjes van de bloemhoofdjes zijn aan de top afstaand en iets teruggebogen. De bloemhoofdjes zijn 2-3 cm breed. Ze bloeien van juli tot in de herfst . Kieming vindt plaats in het voorjaar In Nederland en België komt hij vrij algemeen voor op zandgronden. Het is een plant van de klasse van de heischrale graslanden.

De plant wordt onder meer bestoven door de bleekvlekwespbij (Nomada alboguttata). Ze is voedselplant voor onder meer de Lepidoptera-soorten Autographa gamma, Cochylis dubitana, Cucullia lucifuga, Cucullia umbratica, Diacrisia sannio, Eupithecia centaureata, Hecatera bicolorata, Hellinsia didactylites, Lemonia dumi, Melanchra persicariae, Noctua pronuba, Oxyptilus chrysodactyla, Polia bombycina en ''Rhyparia purpurata.

Volgens Westhoff en Den Held komt de plant voor in de plantengemeenschap Quercion robori-petreae.

(tekst: , foto: TeunSpaans, Wikimedia Commons)