De scherpe boterbloem (Ranunculus acris) is een overblijvend kruid uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De plant komt in België en Nederland algemeen voor in weilanden en langs de weg. De plant kan maximaal 1 m hoog worden. Er zijn uitlopers die bewortelen.

In België, Nederland en in grote delen van Europa, met uitzondering van het Middellandse Zeegebied, is de plant algemeen. In Zuid-Europa en Noord-Afrika komt de soort echter wel voor. De noordgrens van het verspreidingsgebied ligt in Groenland en Scandinavië. Vanuit Europa loopt het verspreidingsgebied in Azië door in Siberië. De soort is geïntroduceerd in Noord-Amerika, Zuid-Afrika, het oosten van Afrika en Nieuw-Zeeland.

(tekst: )