De steenanjer ook wel Vechtdalanjer of Zwolse anjer (Dianthus deltoides) is een vrij kort levende vaste plant, die behoort tot de anjerfamilie. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en matig afgenomen. In Nederland is de plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. De plant komt van nature voor in Eurazië. Het aantal chromosomen is 2n = 30.

De steenanjer wordt ook gebruikt in siertuinen en is vandaaruit ook wel verwilderd. Voor de siertuin zijn verscheidene cultivars beschikbaar. Deze soort wordt soms foutief heideanjer genoemd.

De plant wordt 20-45 cm hoog en heeft een kort stekelharige stengel. De blauwgroene bladeren zijn 1-2,5 cm lang en 1-1,5 mm breed.

De steenanjer bloeit van juni tot de herfst met rode, langgesteelde, 1-2 cm grote bloemen, die een donker gekleurde ring en lichter gekleurde vlekjes hebben. De bloemen staan alleen of in een wijd vertakt bijscherm. De vrucht is een eenhokkige doosvrucht.

De plant komt voor op droge, matig voedselarme zandgrond in laag grasland en is vrij algemeen in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht en Dinkel. De in de grensstreek van Westerwolde en op enkele plaatsen in de binnenduinen voorkomende planten zijn vermoedelijk verwilderde planten.

De steenanjer is een kensoort voor de associatie van schapengras en tijm (Festuco-Thymetum serpylli), een plantengemeenschap behorende tot de klasse van de droge graslanden op zandgrond.

(tekst: , foto: Jean-Pol GRANDMONT, Wikimedia Commons)