De Viltganzerik (Potentilla argentea) is een in België en Nederland in het wild voorkomende plant in het geslacht Ganzerik.
In oudere boeken wordt de plant ook wel zilverganzerik genoemd, wat de vertaling is van de botanische naam, en wat ook overeenkomt met de Duitse naam Silber-Fingerkraut en het Franse Potentille argentée. In Friesland wordt de plant Wollich sulverblêd genoemd.

De forse wortelstok gaat over in een houtige wortelstok.

De vaak 5-tallige of 7-tallige blaadjes zijn aan de bovenzijde donkergroen, aan de onderzijde witviltig.

De plant komt zowel in diploïde als hexaploïde vorm voor. De plant kan zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voortplanten, maar in de natuur speelt de ongeslachtelijke vorm geen grote rol. Het verspreidingsgebied loopt van Scandinavië in het noorden tot Spanje in het zuiden, en van Engeland in het westen tot Griekenland en Finland in het Oosten. Op het Noord-Amerikaanse continent komt ze in een brede strook van de Oost naar de Westkust, in het noorden van de Verenigde Staten.

Ze is waardplant voor de vrij algemene micro nachtvlinder Acleris aspersana en voor het Witgezoomd spikkeldikkopje (Pyrgus carthami).

(tekst: , foto: TeunSpaans, Wikimedia Commons)