De gewone vogelkers (Prunus padus) is een boom uit de rozenfamilie (Rosaceae) die van nature voorkomt in de Benelux. De botanische naam Prunus is de Latijnse naam voor pruim en padus is het oude Latijnse woord voor de Italiaanse rivier Po. De boom heeft zijn wetenschappelijke soortaanduiding te danken aan het feit dat hij in groten getale aan de rivieroever van de Po voorkwam.

De gewone vogelkers komt voor op vochthoudende zand- en leemgrond op open terrein en langs bosranden. De gewone vogelkers bloeit begin mei met een sterk geurende, witte bloemenpracht. De vogelkers wordt door insecten bestoven. De vruchten zijn rijp in het najaar en worden door vogels en dieren graag gegeten. De plant vermeerdert zich niet alleen door zaad maar ook door wortelopslag.

De gewone vogelkers is een kensoort voor het verbond van els en gewone vogelkers (Alno-padion).

(tekst: )