De witte waterranonkel (Ranunculus ololeucos) is een waterplant uit de ranonkelfamilie (Ranunculaceae).

Afmeting: De plant is 15 tot 60 cm hoog.

Levensduur: Het is een eenjarige tot overblijvende plant.

Bloeimaanden: mei t/m juli.

Stengels: Bovenste deel van de stengels, bladstelen en bloemstelen met verspreide afstaande haren.

Bladeren: Drijvende en meestal enkele ondergedoken bladeren. De drijvende bladeren donkergroen, diep gedeeld in 3 slippen, door wigvormige insnijdingen van elkaar gescheiden.De steunblaadjes zijn over ongeveer de helft van de lengte met de bladsteel vergroeid.

Bloemen: De bloemen zijn ongeveer 2 cm, kroonbladen wit, 0,7 tot 1½ cm, elkaar niet of nauwelijks met de randen bedekkend, kelkbladen min of meer teruggeslagen, naar de top vaak blauwachtig, bloembodem behaard.

Vruchten: De vruchten zijn kaal, met een zijdelingse haakvormige snavel.

Bodem: Men vindt de plant op zonnige plaatsen, in ondiep, vrij voedselarm, kalkarm, helder water of op 's zomers droogvallende plaatsen. De bodem bestaat meestal uit venig zand.

Groeiplaatsen: Te vinden in vennen, pas gegraven sloten, greppels en poelen.

(tekst: , foto: Sarefo, Wikimedia Commons)