De wollige sneeuwbal (Viburnum lantana) is een struik uit de muskuskruidfamilie (Adoxaceae). De soort komt in het grootste deel van Europa voor, behalve in het uiterste noorden. De wollige sneeuwbal groeit aan de rand van bossen, in struwelen en in heggen, vooral op kalkhoudende grond.

De plant kan 6 m hoog worden. De bladeren zijn hartvormig en gerimpeld en kunnen 5-12 cm lang worden. Ze hebben getande randen en dichte beharing aan de onderzijde van het blad. De bladsteel is kort en behaard.

De bloemen zijn wit en klein (de doorsnede is circa 6 mm). Ze staan in een vlakke tuil van 6-10 cm doorsnede. De plant draagt een kleine, eivormige, afgeplatte vrucht (zie foto). Rijpend verandert de kleur van groen via rood tot zwart.

Wollige sneeuwbal is een waardplant van de microvlinders Phyllonorycter lantanella, Coleophora ahenella en Acleris schalleriana.

De wollige sneeuwbal is een kensoort voor het ligusterverbond (Berberidion vulgaris).

(tekst: , foto: Topjabot, Wikimedia Commons)