De addertong (Ophioglossum vulgatum) is een kleine varen die behoort tot de addertongfamilie (Ophioglossaceae). In het noorden van Europa is de soort niet algemeen; in Nederland is deze zeldzaam.

De plant wordt 5–35 cm lang en heeft een korte rechtopstaande wortelstok, waar geen schubben aan zitten. Elke plant produceert op het groeipunt van de wortelstok slechts één blad per jaar. Dit blad bestaat uit twee componenten, een ovale, bladvormige, 5–20 cm lange trofofoor en, bij oudere planten, een lijnvormige sporofoor of sporenaar aan de voet van de trofofoor. De sporenaar is 4–15 cm lang en meer dan 2 cm breed. De tien tot veertig sporangia zitten aan beide zijden van de aar. De sporen rijpen tussen mei en augustus.

Addertong komt voor in vochtige graslanden, rietvelden, duinvalleien, schraallanden en afgravingen. De plant is ook in bossen te vinden.

De gewone addertong komt over heel Europa, Noord-Amerika en Oost-Azië. Hij is ingeburgerd in Zuid-Australië.

In België en Nederland is hij zeldzaam.

(tekst: , foto: Johan N, Wikimedia Commons)