Bevertjes (Briza media) is een plant uit de grassenfamilie (Poaceae) die op de Nederlandse en Vlaamse Rode Lijst staat als kwetsbaar. In Nederland is de soort nog volop aanwezig in het Savelsbos in Zuid-Limburg. Ook aan de Belgische kust, in het Belgische Maasgebied en in de Ardennen is ze plaatselijk vrij algemeen. Elders in de Lage Landen is ze zeldzaam tot zeer zeldzaam. De plant hoort tot het geslacht trilgras dat de naam te danken heeft aan het bewegen van de aartjes door de wind.

Bevertjes is een vaste plant, die 20-50 cm hoog wordt. De plant vormt korte wortelstokken (rizoom), die aan het eind weer als spruit boven de grond komen en zich zo vegetatief kan voortplanten. De soort bloeit van mei tot augustus met een sterk vertakte bloeiwijze (pluim). De knikkende aartjes staan op lange stelen. De kelkkafjes zijn groen of paars gekleurd. De vrucht is een graanvrucht. Bevertjes komt voor op vrij open grassige plekken op niet te droge grond.

(tekst: , foto: Bff, Wikimedia Commons)