De bokkenorchis (Himantoglossum hircinum) is een Europese orchidee van het geslacht Himantoglossum. De plant wordt in België en Nederland wettelijk (Wet Natuurbescherming art. 3.10) beschermd en staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer zeldzaam en stabiel of iets toegenomen.

De plant wordt 30-80 cm hoog en heeft een grote lang-ovale knol. Het 7-15 cm lange en 3- 5 cm brede blad komt al in de herfst tevoorschijn wat terug te voeren is naar het oorspronkelijke verspreidingsgebied in warmere gebieden. Het blad is desalniettemin weinig vorstgevoelig. Bij strenge vorst kan wel necrose optreden. De plant bloeit van mei tot juli.

De bloemen hebben een bokkengeur (geitebok).

De bokkenorchis komt voor in de duinen tussen lage struiken op matig droge, kalkrijke grond en op de hellingen van dijken. In Duitsland en in de Ardennen komt de plant voor in arme of droge graslanden, hoogstamboomgaarden en op steile hellingen met uitzondering van de noordhelling. Ook tussen dicht maar laag struikgewas met mosondergroei.

(tekst: , foto: BerndH, Wikimedia Commons)