Drijvende waterweegbree (Luronium natans) is een waterplant die behoort tot de waterweegbreefamilie (Alismataceae).

Ze staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als vrij zeldzaam en sterk afgenomen; de status in Vlaanderen is zeldzaam. Deze plant staat op de EU-Habitatrichtlijn. Plukken, verplanten, beschadigen, in de handel brengen of vervoeren is verboden (ook in gedroogde toestand). In Nederland is de plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd.

Drijvende waterweegbree komt van nature voor in Europa, van Zuid-Frankrijk tot Noord-Engeland en Zuid-Zweden en oostwaarts tot Noord-Duitsland en Polen.

Het is een 10-90 cm hoge plant met deels ondergedoken en deels drijvende blaadjes van enkele cm groot. De gesteelde drijvende blaadjes zijn eirond tot elliptisch en de ondergedoken blaadjes lijnvormig en zittend. De plant bloeit in Nederland van mei tot augustus.

De drietallige bloemen zijn wit met een geel centrum en 2 cm in middellijn. De bloemen kunnen drijven op het water of enkele cm boven het water uitsteken. De dopvruchtjes zitten met 6 tot 9 op een hoofdje dat onder water rijpt. De geribde vruchtjes zijn langwerpig en stomp en hebben een stekelpunt.

Biotoop: watervegetatie in voedselarm tot matig voedselrijk, stilstaand of zwak stromend water.

(tekst: , foto: Fice, Wikimedia Commons)