De geoorde wilg (Salix aurita) behoort tot het geslacht Salix en de familie Salicaceae. De geoorde wilg komt van nature voor in de Benelux.

De geoorde wilg is tweehuizig en wordt ongeveer drie meter hoog. De plant heeft rode aanliggende knoppen die verspreid op de tak liggen. De knoppen zijn bolvormig en zijn twee tot drie millimeter lang. De bladeren worden drie tot zeven centimeter lang en zijn omgekeerd eirond. De bovenkant van de bladeren is groen en de onderkant blauwgrijs. De takken zijn behaard. De bladstelen zijn vier tot tien millimeter lang en de steunbladen zijn niervormig.

De geoorde wilg bloeit in de maanden april tot en met mei. De bloemen zijn katjes. In juni tot en met juli draagt de geoorde wilg vrucht. De geoorde wilg heeft zowel een vrouwelijke bloemwijze als een mannelijke bloemwijze. De katjes van de vrouwelijke bloeiwijze zijn langer dan de katjes van de mannelijke bloeiwijze.

De geoorde wilg groeit op natte, voedselarme bodems. De plant heeft veel licht nodig en een zure bodem. De Geoorde wilg is gevoelig voor zeewind. De plant kan tegen kou en kan tot 1800 meter hoogte groeien.

De geoorde wilg komt voor in Europa en Noordwest-Azië. De geoorde wilg komt voor in zand- en veengebieden. In enkele gevallen komt de geoorde wilg voor op kleigrond. In Nederland en België komt de plant algemeen voor. In Nederland is de plant alleen in Zuid-Limburg zeldzaam en in de kleigebieden.

De geoorde wilg is een sleutelsoort in de associatie van geoorde wilg. De geoorde wilg is de enige kensoort binnen deze plantengemeenschap. In 53% van de gevallen komt deze soort voor binnen de associatie.

De geoorde wilg komt voor in zowel bossen, struwelen, zomen en ruige en moerassen. Dit zijn zogeheten vegetatiegroepen. De aanwezigheid kan uitgedrukt worden met de trouwgraad. De trouw wordt uitgedrukt in procenten. De trouwgraad is benaderd op associatie niveau.

(tekst: , foto: Willow, Wikimedia Commons)