De groene nachtorchis (Dactylorhiza viridis, synoniem: Coeloglossum viride) is een groene tot licht roodbruine orchidee van 6-30 cm hoog. De plant leeft gemiddeld slechts drie jaar. De bloeitijd is, afhankelijk van de vindplaats, van begin mei tot begin juli.

De groene nachtorchis komt in koude en gematigde streken van het noordelijk halfrond voor tot op een hoogte van 2900 m. In Nederland is de plant zeer zeldzaam en komt alleen op enkele plaatsen in Zuid-Limburg voor. Ze is voornamelijk te vinden op onbemeste graslanden met zwak zure tot licht kalkhoudende grond.

De groene nachtorchis is een kensoort voor de associatie van betonie en gevinde kortsteel (Betonica-Brachypodietum).

(tekst: , foto: Lycaon, Wikimedia Commons)