Heen of zeebies (Bolboschoenus maritimus, synoniem: Scirpus maritimus) is een grasachtige soort binnen de familie van de Cypergrassen. De heen of zeebies komt onder meer voor in brakwaterschorren, kwelders en op plaatsen waar de grond nog verzilt is omwille van dijkbreuken in het verleden die kreken, geulen en wielen vormden. Zeebies is gemakkelijk herkenbaar door de driekantige stengel en de uit compacte hoofdjes bestaande bloeiwijze. Ondergronds bezit de plant ronde, houterige knollen waarin voedingsstoffen liggen opgeslagen. Deze knollen vormen een belangrijke bron van voeding voor de overwinterende grauwe ganzen.

De naam zeebies doet vermoeden dat de plant zou groeien in zeewater. Dit is echter een hardnekkig misverstand. Heen of zeebies staat en groeit het liefst in zoet of brak water. Een overstroming met zeewater verdraagt de plant maar kortstondig.

Het Verdronken Land van Saeftinghe en het Saleghem Krekengebied zijn twee bekende plaatsen waar je heen kan vinden.

Deze grassoort is opgenomen in de Vlaamse Rode Lijst (planten) van beschermde planten als niet meer bedreigd.

(tekst: , foto: BotMultichill, Wikimedia Commons)