De rietorchis (Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa, synoniem: Dactylorhiza praetermissa) is een Europese orchidee van het geslacht Dactylorhiza (handekenskruiden). Het taxon wordt beschouwd als een ondersoort van Dactylorhiza majalis, die vooral voorkomt in vochtige biotopen.

De soortnaam majalis is de genitief van het Latijnse 'maius' (mei), en betekent "van mei", de bloeiperiode van de soort. Praetermissa is Latijn voor "over het hoofd gezien," verwijzend naar het feit dat dit taxon in verhouding tot vergelijkbare orchideeën pas laat werd onderscheiden en benoemd.

De rietorchis is een lage vaste plant. De bloeiwijze is een aar van maximaal 15 cm.
De bloemen zijn tweezijdig symmetrisch. De kleur ervan is rozerood tot paars. De lip bestaat uit drie lobben of is gaafrandig en heeft donkerrode stippen of streepjes. De zijslippen wijzen omhoog.

Het blad is lancetvormig. Het is doorgaans wat langer dan dat van de brede orchis (Dactylorhiza majalis subsp. majalis). Het blad kan gevlekt zijn. Een aantal van deze vlekken is dan ringvormig. Er komen ook ongevlekte exemplaren voor. Deze variabiliteit heeft geleid tot een verdere onderverdeling.

De bloeitijd is van eind mei tot half juli.

De rietorchis verspreidt zich via stoffijn zaad. Voor het overleven als plant is zij aangewezen op een symbiose met een bodemschimmel.

De rietorchis groeit op niet te voedselrijke, natte grond met een basische invloed hetzij van het grondwater, hetzij van de bodem zelf. Hij komt voor in veel verschillende biotopen zoals weilanden, kleiputten, bosopslag, moerassen en pioniervegetaties.

De rietorchis heeft een beperkt verspreidingsgebied. Hij komt voor in Engeland, Jutland, Duitsland, de Benelux, Frankrijk en Noord-Italië. Er zijn echter geen meldingen van dit taxon uit Zwitserland.

(tekst: , foto: SieBot, Wikimedia Commons)