De welriekende nachtorchis (Platanthera bifolia) is een orchidee. Ze komt voor in Europa en Azië vooral in open bos en schrale hooilanden. De soort wordt in België beschermd en staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeer sterk afgenomen en zeldzaam. In Nederland is de plant vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. De soortaanduiding bifolia heeft de plant te danken aan het feit dat er meestal maar twee wortelbladeren aan de voet van de plant voorkomen. De Nederlandse naam welriekende nachtorchis is aan de plant gegeven, omdat de bloem in de avond en 's nachts geurt, maar vooral 's avonds welriekend is. De plant komt zowel aan de kust als in het binnenland voor en is op de Waddeneilanden, in de Noord-Hollandse duinen en omgeving Amsterdam, in Noordwest-Overijssel, in Drenthe, in Overijssel (Salland en Twente), in Zuidoost-Brabant en in Zuid-Limburg te vinden.

De plant wordt 20-50 cm hoog en bloeit van eind mei in het zuiden van Nederland tot begin juli in het noorden. De bladeren zijn lancetvormig, eirond en iets gegolfd. De bloemstengel is kantig met enkele schubachtige bladeren. De plant heeft twee knollen, een oude en een jonge voor de opslag van reservevoedsel.

De plant groeit onder voedselarme omstandigheden in vochtige heischrale- en blauwgraslanden, duinvalleien, oudere trilvenen en veenmosrietlanden.

Welriekende nachtorchis is een kensoort voor het verbond van de heischrale graslanden (Nardo-Galion saxatilis).

(tekst: , foto: Lycaon, Wikimedia Commons)